Category: Koledar (page 2 of 8)

Wekelijkse Werk Kalender 2017 met nationale feestdagen (PDF, Excel)

De compacte werk kalender 2017 is een handig hulpmiddel voor uw termijnplanning van evenementen en taken. De kalender onderscheidt zich van de meeste andere kalenders doordat het kalenderjaar in weken wordt weergegeven. Deze wekelijkse tijdsindeling komt in vergelijking met een maandelijkse indeling beter overeen met het arbeidspatroon. De originele kalender is gemaakt door David Seah, waarop ik het aangepast heb voor de Nederlands nationale feest- en vrije dagen.

Continue reading

Nedeljni kalendar za 2017 sa državnim praznicima (PDF, Excel)

Kompaktan radni kalendar za 2017. godinu je koristan alat za praćenje događaja i poslova koje morate da obavite. Razlikuje se od većine kalendara deljenjem godine na nedelje. Ova podela vremena bolje odgovara čovekovom prirodnom radnom ciklusu nego podela na mesece. Originalni kalendar je kreirao David Seah, a ja sam ga prilagodio za bosanske državne praznike i neradne dane.

Continue reading

Nedeljni kalendar za 2017 sa državnim praznicima (PDF, Excel)

Kompaktan radni kalendar za 2017. godinu je koristan alat za praćenje događaja i poslova koje morate da obavite. Razlikuje se od većine kalendara deljenjem godine na nedelje. Ova podela vremena bolje odgovara čovekovom prirodnom radnom ciklusu nego podela na mesece. Originalni kalendar je kreirao David Seah, a ja sam ga prilagodio za crnogorske državne praznike i neradne dane.

Continue reading

Kalendari Javor i Punës 2017 me ditët festive (PDF, Excel)

Kalendari kompakt i punës 2017 është një mënyrë trajtimi e nevojshme për të mbajtur shënime mbi ngjarjet dhe detyrat. Është ndryshe nga pjesa më e madhe e kalendarëve falë ndarjes së vitit në javë. Ndarja e kohës i përgjigjet më mirë ciklit të punës njerëzore nëse e krahasojmë me ndarjen në muaj. Kalendari fillestar u krijua nga David Seah, ndërsa unë e përshtata atë për festat kombëtare dhe ditët pushim të Shqipërisë.

Continue reading

Calendario Settimanale di Lavoro 2017 (PDF, Excel)

Il calendario compatto di lavoro 2017 è un approccio utile per tenere traccia degli eventi e dei compiti. Esso differisce dalla maggior parte dei calendari dividendo l’anno in settimane. Questa divisione del tempo corrisponde meglio al ciclo di lavoro umano rispetto alla divisione in mesi. Il calendario iniziale è stato creato da David Seah, mentre io l’ho adattato ai giorni festivi e non lavorativi di Italia.

Continue reading

Older posts Newer posts

© 2017 Jernej Zupanc

Theme by Anders NorenUp ↑