Področji visokega šolstva in znanosti sta bili v zadnjih letih eni največjih proračunskih žrtev varčevalnih ukrepov. Kratkoročna posledica odrezanih več deset milijonov evrov so osiromašene raziskave ter otežen položaj mladih, ki so prikrajšani za kakovostno šolanje in raziskovanje. Dolgoročno pa takšna ravnanja postavljajo pod vprašaj intelektualni, gospodarski in obče kulturni razvoj Slovenije.

Poleg pomanjkanja volje in poguma politikov, ki so prevzemali vodenje teh področij, je trenutno stanje tudi posledica nekaterih sistemskih in strukturnih značilnosti, ki onemogočajo celovito vodenje slovenske znanstvene politike. Na tem mestu želimo izpostaviti predvsem podrejeni položaj, v katerega sta bila potisnjena sektorja znanosti in visokega šolstva na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

V trenutni različici koalicijske pogodbe ste se zavezali, da bo resorni minister ali ministrica izvrševal/-a ukrepe iz Resolucije o raziskovalno-inovacijski strategiji Slovenije (RISS). To zavezo pozdravljamo in pričakujemo kompetentno ekipo, ki bo k reformam pristopila celovito in odgovorno. Sistemske in strukturne spremembe, ki jih omenjeni resorji nujno potrebujejo, naj izhajajo iz odprtega dialoga in sodelovanja z mnogimi deležniki. Na podlagi izkušenj iz preteklih let utemeljeno dvomimo, da bo ministrova ali ministričina najožja ekipa lahko izvajala nujne ukrepe v znanosti in visokem šolstvu, če se bo morala hkrati odgovorno posvečati tudi problemom, s katerimi se soočajo v vrtcih, osnovnem in srednjem šolstvu ter športu.

Vsi, ki delamo v visokem šolstvu, znanosti in tehnologiji, študenti in študentke in ne nazadnje pol milijarde evrov davkoplačevalskega denarja, letno namenjenega za znanost in visoko šolstvo, ne smemo biti žrtev koalicijskih kupčkanj. Zato od bodoče vladajoče koalicije in predvsem Stranke Mira Cerarja, pričakujemo moder razmislek in vzpostavitev samostojnega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, MVZT.

Apel (PDF datoteka)

Če želite, lahko svoj podpis oddate tako, da mi napišete email.
Zelo dobrodošli so tudi argumentirani zadržki tistih, ki apela ne želite podpisati.

Seznam podpisnikov (osvežuje se dnevno):
dr. Jernej Zupanc
viš. znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec
doc. dr. Renata Šribar
izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde
prof. dr. Peter Maček
prof. dr. Marija Bešter-Rogač
doc. dr. Andreja Vezovnik
prof. dr. Darko Štrajn
izr. prof. dr. Jure Zupan
prof. dr. Branka Javornik
prof. dr. Ksenija Kogej
asist. dr. Uroš Kostić
prof. dr. Tamara Lah Turnšek
mag. Polona Mesec
prof. dr. Igor Ž. Žagar
doc. dr. Peter Venturini
prof. dr. Miha Humar
prof. dr. Veronika Kralj-Iglič
prof. dr. Gorazd Cvetic
doc. dr. Iztok Prislan
znan. svet. dr. Saša Novak
prof. dr. Marko Mikuž
prof. dr. Nataša Vaupotič
doc. dr. Katarina Vogel-Mikuš
Alex Wirth
prof. dr. Marko Jaklič
prof. dr. Rok Kostanjšek
prof. dr. Igor Križaj
prof. dr. Barbara Simončič
izr. prof. dr. Andrej Rus
prof. dr. Jože Pungerčar
prof. dr. Damjana Drobne
Blaž Germšek, mag.
dr. Bojan Šarac
višji pred. dr. Gorazd Golob
prof. dr. Vojko Vlachy
dr. Jure Japelj
Irena Turk Žibert
doc. dr. Uroš Tkalec
prof. dr. Marina Dermastia
Miha Grum
doc. dr. Irena Grgić
Mitja Dečman
doc. dr. Marija Zaletel
prof. dr. Tom Turk
doc. dr. Alan Kacin
doc. dr. Marjetka Conradi
prof. dr. Danilo Zavrtanik
dr. Ana Kroflič
dr. Egon Pavlica
izr. prof. dr. Simona Golič Grdadolnik
Neža Juvan
doc. dr. Peter Purg
dr. Renata Vauhnik
dr. Lan Umek
akad. prof. dr. Andrej Kranjc
doc. dr. Sandra Gardonio
izr. prof. dr. Modest Vengust
dr. Ana Rotter
izr. prof. dr. Marko Starič
akad. prof. dr. Dušan Hadži
prof. dr. Jurkica Kidrič
izr. prof. dr. Dušan Kordiš
doc. dr. Suzana Žižek
prof. dr. Andrej A. Lukšič
Anamarija Leben
prof. dr. Nina Gunde Cimerman
prof. dr. Tanja Urbančič
Muharem Husić
dr. Matjaž Koželj
prof. dr. Romana Marinšek Logar
dr. Vesna Flander Putrle
doc. dr. Raja Gošnak Dahmane
asist. dr. Lea Županc Mežnar
asist. Daša Weber
doc. dr. Aleš Kladnik
prof. dr. Boštjan Zalar
izr. prof. dr. Marko Slapar
viš. znan. sod. dr. Marjetka Podobnik
doc. dr. Ingrid Falnoga
doc. dr. Matej Kristan
Peter Bohinc
znan. sod. dr. Miha Nemevšek
Vesna Denona
dr. Adrijna Leonardi
dr. Nada Kraševec
Bernarda Krištof
doc. dr. Tjaša Griessler Bulc
izr. prof. dr. Drago Strle
dr. Andrej Godec
doc. dr. Toni Petan
Marija Drev
doc. dr. Matej Butala
mag. Samo Drobne
pred. Marija Tomšič
znan. svet. dr. Božidar Ogorevc
dr. Samo Hočevar
Kim Turk
dr. Melita Sternad Lemut
dr. Neža Kogovšek Šalamon
doc. dr. Aleš Berlec
doc. dr. Irina Cristea
doc. dr. Jernej Fesel Kamenik
dr. Maša Serec
izr. prof. dr. Marko Zavrtanik
prof. dr. Simon Horvat
dr. Veronika Bajt
dr. Andrej Gorišek
dr. Vladimir Cindro
prof. dr. Miran Mozetič
dr. Boris Petelin
prof. dr. Igor Muševič
doc. dr. Mitja Slavinec
prof. dr. Andrej Filipcic
dr. Matic Lozinšek
dr. Mirela Dragomir
prof. dr. Venčeslav Kaučič
doc. dr. Anže Zupanc
doc. dr. Mojca Božič Mijovski
izr. prof. dr. Vlado Malačič
prof. dr. Peter Križan
prof. dr. Gregor Anderluh
prof. dr. Borut Paul Kerševan
raz. razvoj. svet. dr. Alenka Golc Wondra
dr. Hana Uršič Nemevšek
dr. Tjaša Sotler
Matic Kadliček
prof. dr. Gvido Bratina
doc. dr. Mojca Pajnik
prof. dr. Borut Paul Kersevan
prof. dr. Dragan Marušič
izr. prof. dr. Klavdija Kutnar
asist. mag. Metka Skubic
dr. Simon Caserman
dr. Boštjan Frelih
izr. prof. dr. Jasna Prezelj
dr. Rok Požar
dr. Božo Koler
doc. dr. Layla Martin-Samos Colomer
znan. sod. doc. dr. Nadja Furlan Štante
dr. Nataša Mori
doc. dr. Marko Orel
prof. dr. Slavko Amon
doc. dr. Boštjan Surina
prof. dr. Borut Likar
asist. Simona Gomboc
Martina Hočevar
znan. sod. dr. Nataša Stritih
doc. dr. Vito Vitrih
dr. Vladka Tucovič
izr. prof. dr. Viktorija Florjančič
dr. Hrvoje Ratkajec
dr. Denis Rusjan
izr. prof. dr. Janja Žmavc
prof. dr. Zvone Vodovnik
izr. prof. dr. Tatjana Košmerl
doc. dr. Aljaž Ule
doc. dr. Gregor Kovačič
izr. prof. dr. Rajko Vidrih
izr. prof. dr. Irena Lazar
dr. Simona Sitar
doc. dr. Andreja Kutnar
prof. dr. Mladen Franko
Michael Burnard
prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
dr. Mitja Martelanc
prof. dr. Peter Raspor
mag. Saša Pišot
dr. Ademir Hujdurović
Hodžić Samir
Mojca Žorž
prof. dr. Darja Barlič – Maganja
izr. prof. dr. Martin Milanič
doc. dr. Katja Hrobat Virloget
Olga Kaliada
Peter Kopić
dr. Romina Žabar
izr. prof. dr. Helena Motoh
doc. dr. Sašo Dolenc
Luka Živić
prof. dr. Lenart Škof
izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić
prof. dr. Andrej Brodnik
Andraž Matkovič
asist. dr. Bogdan Polajner
dr. Andrej Studen
prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
prof. dr. Darko Friš
dr. Bojan Kuzma
doc. dr. Valentina Brečko Grubar
dr. Jure Zupan
Marjetica Primožič
izr. prof. dr. Boštjan Šimunič
prof. dr. Boris Turk
doc. dr. Peter Sekloča
Nataša Škorja Djikanović
znan. svet. dr. Dragan Stevanovic
prof. dr. Nataša Tozon
doc. dr. Peter Kruljc
Aleš Budkovič
Marinka Drobnič Košorok
Tina Kocjančič
Andreja Močnik
Manca Drobne
Nermina Vilic
mag. Bernarda Kozelj
prof. dr. Dušan Turk
asist. dr. Vesna Grahovac
Metka Roethel Kovač
Borut Šorli
Tina Ušaj
Prof. dr. Marko Juvan
dr. Tina Toni
mag. Marija Nemec
doc. dr. Mojca Kosmatin Fras
doc. dr. Regina Fuchs-Godec
dr. Alenka Žunič Kosi
izr. prof. dr. Martina Klinkon
doc. dr. Mojca Slemnik
prof. dr. Vito Turk
dr. Iztok Dolenc
dr. Jaka Razinger
Vanesa Valentincic Murovec
prof. dr. Sašo Džeroski
doc. dr. Aleš Gačnik
viš. pred. Simon Kerma
izr. prof. dr. Janez Mekinc
dr. Cécil Meulenberg
Tamara Borse
viš. pred. mag. Dušan Gošnik
dr. Mingqiang Liu
doc. dr. Vesna Weingerl
prof. dr. Anton Gosar
mag. Zorana Medarić
znan. svet. dr. Fele Žilnik Ljudmila
doc. dr. Andreja Gomboc
doc. dr. Nina Mohorko
dr. Mitja Gerževič
mag. Mojca Frelih
dr. Jernej Polajnar

242 podpisov za samostojno ministrstvo MVZT.