Lani sem UO in ZS ARRS opozoril, da pravila razpisa za projekte ne propagirajo nujno najkakovostnejših prijav. Na letošnjem razpisu so sicer odstranili pravilo, ki propagira “povabljence”, nadomestili pa so ga s pravilom, ki omogoča, da se lahko programske skupine, ki prijavljajo le en projekt, izognejo recenziji v I. fazi izbora.

Daljšo argumentacijo, zakaj so pravila, ki nekaterim projektom omogočijo preskok I. faze ocenjevanja, neoptimalna, lahko preberete v lanskem prispevku.

Tokrat dodajam graf, ki prikazuje, da je tudi letos večina projektov v II. fazo izbranih preko raznih “pravil” in ne na podlagi kakovostne prijave (med 52% in 57%). Pri podoktorskih je tokrat v II. fazo prišlo 53% projektov na podlagi “prijave na drugi RO”.

2015_rezultati_prve_faze_pravila