Author: jZ (page 2 of 18)

Calendarul Săptămânal de Lucru 2019, cu sărbătorile legale (PDF, Excel)

Calendarul compact de lucru 2019 este o abordare utilă pentru a ține evidența evenimentelor și a sarcinilor. El se deosebește de cele mai multe calendare prin împărțirea anului în săptămâni. Această diviziune a timpului corespunde mai bine cu ciclul de lucru uman comparativ cu împărțirea în luni. Calendarul inițial a fost creat de David Seah, apoi l-am adaptat pentru sărbătorile legale pentru Romania și zile nelucrătoare.

Continue reading

Delovni Koledar 2019 s prazniki, po tednih (PDF, Excel)

Kompaktni Delovni Koledar 2019 je uporaben pristop k beleženju opravkov. Od večine koledarjev se razlikuje po prioritetni delitvi leta na tedne, ki za razliko od delitve na mesece, predstavlja primernejšo cikličnost delavnega človeka. Avtor izvirnika je David Seah, sam pa sem ga priredil za slovenske praznike in dela proste dneve. Koledar je ažuriran in vsebuje kot dela prost dan tudi 2. januar :)

Continue reading

Týždenný Pracovný Kalendár 2019 so štátnymi sviatkami (PDF, Excel)

Kompaktný pracovný kalendár 2019 je užitočným spôsobom, ako mať prehľad o udalostiach a povinnostiach. Od väčšiny kalendárov sa odlišuje tým, že rozdeľuje rok do týždňov. Toto rozdelenie času, v porovnaní s rozdelením na mesiace, lepšie korešponduje s pracovným cyklom človeka. Tento originálny kalendár vytvoril David Seah, zatiaľ čo ja som ho adaptoval pre slovenské štátne sviatky a dni pracovného pokoja.

Continue reading

Kalendarz Pracy 2019 wraz z świętami publicznymi (PDF, Excel)

Kompaktowy kalendarz pracy 2019 to wygodne podejście do, śledzenia wydarzeń i zadań. Różni się od innych kalendarzy tym że został podzielony na tygodnie. Ten podział czasu lepiej odzwierciedla nasz cykl pracy, w porównaniu do podziału miesięcznego. Oryginalny kalendarz został stworzony przed Davida Seah, natomiast Ja dopasowałem go do Polskich świąt i dni wolnych od pracy.

Continue reading

Savaitinis 2019 metų kalendorius su valstybinėmis šventėmis (PDF, Excel)

Kompaktiškas 2019 metų darbo kalendorius yra naudingas būdas sekti artėjančius įvykius ir užduotis. Jis skiriasi nuo daugumos kalendorių tuo, kad jame metai yra padalinti į savaites. Toks laiko paskirstymas geriau atitinka žmonių darbo ciklus, lyginant su paskirstymu į mėnesius. Kalendoriaus originalas buvo sukurtas David Seah, o aš jį pritaikiau lietuviams, pažymėdamas valstybines šventes ir nedarbo dienas.

Continue reading

« Older posts Newer posts »

© 2020 Jernej Zupanc

Theme by Anders NorenUp ↑