Author: jZ (Page 3 of 18)

Týždenný Pracovný Kalendár 2019 so štátnymi sviatkami (PDF, Excel)

Kompaktný pracovný kalendár 2019 je užitočným spôsobom, ako mať prehľad o udalostiach a povinnostiach. Od väčšiny kalendárov sa odlišuje tým, že rozdeľuje rok do týždňov. Toto rozdelenie času, v porovnaní s rozdelením na mesiace, lepšie korešponduje s pracovným cyklom človeka. Tento originálny kalendár vytvoril David Seah, zatiaľ čo ja som ho adaptoval pre slovenské štátne sviatky a dni pracovného pokoja.

Continue reading

Kalendarz Pracy 2019 wraz z świętami publicznymi (PDF, Excel)

Kompaktowy kalendarz pracy 2019 to wygodne podejście do, śledzenia wydarzeń i zadań. Różni się od innych kalendarzy tym że został podzielony na tygodnie. Ten podział czasu lepiej odzwierciedla nasz cykl pracy, w porównaniu do podziału miesięcznego. Oryginalny kalendarz został stworzony przed Davida Seah, natomiast Ja dopasowałem go do Polskich świąt i dni wolnych od pracy.

Continue reading

Savaitinis 2019 metų kalendorius su valstybinėmis šventėmis (PDF, Excel)

Kompaktiškas 2019 metų darbo kalendorius yra naudingas būdas sekti artėjančius įvykius ir užduotis. Jis skiriasi nuo daugumos kalendorių tuo, kad jame metai yra padalinti į savaites. Toks laiko paskirstymas geriau atitinka žmonių darbo ciklus, lyginant su paskirstymu į mėnesius. Kalendoriaus originalas buvo sukurtas David Seah, o aš jį pritaikiau lietuviams, pažymėdamas valstybines šventes ir nedarbo dienas.

Continue reading

Calendario Settimanale di Lavoro 2019 (PDF, Excel)

Il calendario compatto di lavoro 2019 è un approccio utile per tenere traccia degli eventi e dei compiti. Esso differisce dalla maggior parte dei calendari dividendo l’anno in settimane. Questa divisione del tempo corrisponde meglio al ciclo di lavoro umano rispetto alla divisione in mesi. Il calendario iniziale è stato creato da David Seah, mentre io l’ho adattato ai giorni festivi e non lavorativi di Italia.

Continue reading

Heti Munkaido Naptár ünnepnapokkal 2019 (PDF, Excel)

Egy Kompakt Munkaido Naptár 2019 remek eszköz az események és teendok követésére. Abban különbözik a többi naptártól, hogy az évet hetekre bontja fel. Ez az idofelosztás jobban alkalmazkodik az emberi munka ciklushoz, mint a havi felosztású naptárak. Az eredeti naptárat Seah David tervezte, míg én a Magyar nemzeti ünnepekre és munkaszüneti napokra igazítottam.

Continue reading

« Older posts Newer posts »

© 2023 Jernej Zupanc

Theme by Anders NorenUp ↑