Zanimalo me je, v kolikšni meri raziskovalne in visokošolske ustanove sledijo trenutno veljavnemu Zakonu o visokem šolstvu, kjer v devetem odstavku 63. člena piše:

Docent, izredni profesor, redni profesor, višji predavatelj, predavatelj, lektor, asistent in drugi visokošolski sodelavci lahko, če so za to zagotovljena sredstva, izjemoma na teden opravljajo pedagoško, znanstveno-raziskovalno, umetniško ali strokovno delo še največ 20% polnega delovnega časa tudi pri istem delodajalcu.

S spletne strani SICRIS sem zbral podatke o zaposlenih na nekaterih večjih slovenskih ustanovah, financiranih iz proračuna RS. Za začetek objavljam naslednji graf, ki za posamezne ustanove prikaže, kolikšen delež njihovih zaposlenih prejema 120% plačo. Razlike med ustanovami so izrazite.

2015_03_03-120-odstotek-zaposlitve

Obrazložitev metodologije:

  • Ker nimam podatkov o dejanskem stanju, sem analiziral podatke iz baze SICRIS. V kolikor se ti podatki izrazito razlikujejo od dejanskega stanja, odgovornost za razlike nosijo predstojniki ustanov. Slednje so namreč odgovorne za ažurnost podatkov v bazi SICRIS.
  • Podatki so bili zbrani med decembrom 2014 in marcem 2015.
  • Pri podatkih o “120% skupaj na več ustanovah” (svetlejša modra) lahko pride do podvajanja zaposlenih pri različnih ustanovah. Pri podatkih o “120% na isti ustanovi” ni podvajanj.
  • V odstotek zaposlitve štejejo tako sredstva ARRS (programi, projekti), kot projekti iz gospodarstva, evropski projekti itd.
  • Izbral sem večje raziskovalne in visokošolske ustanove. Če želite, da kakšno večjo ustanovo dodam, napišite v komentar.
  • V kolikor najdete kakšno napako, me prosim opozorite, in bom popravil.
  • Sprejemam ideje za zanimiva vprašanja, na katere bi lahko odgovorila analiza in vizualizacija podatkov iz baze SICRIS.