Letno poročilo Univerze v Ljubljani za leto 2014 vsebuje veliko zanimivih podatkov. V oči mi je padel recimo podatek o spremembi števila zaposlenih po različnih plačnih skupinah. Približno 98% vseh zaposlenih na UL spada v eno izmed treh skupin: pedagoška, raziskovalna in spremljajoča delovna mesta. Ordinata grafa se začne pri 60%.


2011-2014trendstevilazaposlenihnaUL

V isti tabeli je podan tudi podatek o tem, koliko zaposlenih na Univerzi v Ljubljani je bilo na delovnem mestu B (vodstvena delovna mesta), kamor naj bi sodili dekani. Izmed 26 članic UL je bilo leta 2014 le 9 dekanov na delovnih mestih dekana. Očitno so vsi ostali ugotovili, da se bolj splača biti na pedagoškem delovnem mestu. S tem delovnim mestom je namreč povezanih kup dodatkov, ki zaposlenim na delovnem mestu dekana ne pripadajo. Mogoče se motim in obstaja boljša razlaga?

Vir: Letno poročilo UL 2014, Tabela 18, stran 49., https://www.uni-lj.si/mma/letno poročilo 2014/2015061809423783/