Od trenutka objave razpisa za zaposlovanje mladih doktorjev znanosti, ki bodo prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, smo ARRS opozarjali, da bodo posledice precej predvidljive. Predvidevali smo, da bodo raziskovalci prekinjevali svoje trenutne zaposlitve, zato da bodo ustrezali pogojem razpisa.

To se je v določeni meri tudi uresničilo, kot opozarja članek v Delu. Med kandidati, ki so se domnevno prijavili na zavod zaradi razpisa, je tudi raziskovalec novega predsednika Znanstvenega sveta ARRS.

doktorji_na_zavod

Vir podatkov: Interno podatkovno skladišče Zavoda za zaposlovanje RS (oktober 2015).

Dodatno pojasnilo (16. 10. 2015)

Komentatorji so v tem in ostalih prispevkih opozorili, da je ta razpis sovpadel/bil planiran za doktorske raziskovalce, ki so bili zaposleni po razpisu Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere in se jim je zaposlitev iztekla 30. 6. 2015. Del “julijskega skoka” prijav na zavodu je tako najverjetneje posledica izteka razpisa. Zanimivo bo januarja 2016 pogledati, kako se bo število prijav gibalo v prihodnjih mesecih.