Το ολοκληρωμένο ημερολόγιο εργασιών του 2017 είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό συμβάντων και καθηκόντων.Το ημερολόγιο διαφέρει από τα περισσότερα ημερολόγια διαχωρίζοντας το έτος σε εβδομάδες. Ο διαχωρισμός του χρόνου αντιστοιχεί καλύτερα στο ανθρώπινο κύκλο εργασίας σε σχέση με το διαχωρισμό σε μήνες. Το πρωτότυπο ημερολόγιο δημιουργήθηκε από David Seah, εγώ το έχω προσαρμοστεί για της Ελληνικές αργίες και τις μη εργάσιμες ημέρες.

Παρακάτω, μπορείτε να κατεβάσετε η έκδοση του PDF και Excel από το Compact ημερολογίου. Ο σχεδιασμός της έκδοσης PDF είναι ίδια με αυτό που χρησιμοποιώ και εγώ Εάν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση του ημερολογίου, θέστε μέσα του το αρχείο XLS.

Στο γραφείο μας χρησιμοποιούμε και εμείς το ημερολόγιο, σαν ημερολόγιο τοίχου (στο τοίχο, διαστάσεις 80X60 cm).

Delovni koledar 2017 s prazniki stenski pisarniski